Pris og tilskud


Hvad er prisen ? Hvor meget får man i tilskud ?

“find alt om pris, tilskud, besparelse, Horsens Kommunes takster

og meget mere her.”


Tilskud :

Privat Dagpleje Horsens - Hønsegaarden - Pris & Tilskud

 

En af de mange fordele ved Privat Pasningsordning er at det er billigere end den kommunale dagpleje/vuggestue.

Det skyldes at kommunen dækker op til 75% af dine udgifterne i form af et tilskud. Det betyder at du ved en Privat Pasningsordning selv skal dække de sidste 25% af de faktiske dokumenterede udgifter. Horsens Kommunen betaler i 2019 et tilskud på 6.023 kr. Tilskuddet udbetales direkte til din nemkonto når du har indgået en aftale om Privat Pasningsordning. Beløbet er skattefrit for jer, jeg betaler skat af beløbet.

Tilskuddet udbetales til dig hver månede så længe du har en gyldig kontrakt med Privat Pasningsordningen Horsens – Hønsegaarden.

Kommunen yder søskendetilskud hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud, de giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser – læs mere i bunden af siden her.

Det er muligt at overføre ydelsen fra en anden kommune end Horsens hvis det ønskes (forhør dig i din kommune hvor meget de dækker).

VIGTIGT – Jeres barn skal være skrevet op ved den kommunale pladsanvisning (gøres her).

Kun børn der er indskrevet ved pladsanvisningen kan modtage tilskud.

Husk også at søge tilskud :

Tilskud fra Horsens Kommune skal søges på denne hjemmeside eller vi kan gøre det sammen til info møde (i jeres ansøgning til kommunen anføres 47,5 timer da det er det jeg tilbyder).


Pris :

Hvad koster Privat Pasningsordning Horsens – Hønsegaarden ?

Privat Dagpleje Horsens - Hønsegaarden - Dør1

 

Forældrebetalingen (egenbetaling) udgør 2.177 kr. pr. måned for borger i Horsens kommune.

Total prisen for en plads er 8.200 kr. som indbetale månedsvis forud til min konto (gælder indbetaling pr. 1 Januar 2019).
Beløbet skal være til rådighed på den sidste hverdag i måneden. 

Reg nr.: 5076

Konto nr.: 1143994

Prisen reguleres hvert år pr. 1 Januar i forbindelse med at Horsens Kommune ændre sin takst.

Næste gang er Januar 2020 (prisen for 2019 er opdateret 30 nov. 2018).

Du vil blive oplyst om prisen på opslagstavlen og her på siden når den bliver reguleret.

Bemærk – Juli måned er IKKE betalingsfri som ved kommunen (det er dog indregnet i den totale besparelse som du finder længere nede på siden).

Reservationsgebyr indbetales efter vi har underskrevet kontrakten sammen, dog max. 3 hverdage efter, vi snakker om det når vi skriver kontrakt.


Besparelse :

Privat Dagpleje Horsens - Hønsegaarden - Besparelse

Besparelsen ved at vælge Privat Pasningsordning

7.448 Kr. pr. år i forhold til en kommunal dagplejeplads i Horsens (beregnet i 2019 priser).

10.362 Kr. pr. år i forhold til en kommunal Vuggestue plads i Horsens (beregnet i 2019 priser).


Nem oversigt over økonomi :

Forældre betaling 2019.: 2.177 kr. pr. måned.

Kommunalt tilskud 2019.: 6.023 kr. pr. måned.

Total pris.: 8.200 kr. pr. måned.

Reservations gebyr.: 2.000 Kr

Privat Dagpleje Horsens - Hønsegaarden - baby3


Kvittering for vederlag/tilskud :

BEMÆRK NYE REGLER – info brev fra Horsens Kommune bliver udleveret primo december 2018

Horsens Kommune kræver løbende dokumentation for det udbetalt tilskud.
Derfor skal i hver måned udfylde dokumentation for, tilskuddet fra Horsens Kommune benyttes til Privat Pasningsordning. 

Du finder kvittering for vederlag/tilskud fra Horsens Kommune HER og medbringer den udfyldt hver den første i måneden.

HUSK ! der kræves underskrift fra mig før kvitteringen er gyldig.

Kvitteringen opbevares hos tilskudsmodtager (Jer forælder).

Horsens Kommune kan uden varsel anmode om at få fremsendt kvitteringerne i forbindelse med stikprøvekontrol.

Ved manglende fremsendelse af kvitteringer vil Horsens Kommune ved stikprøve se på sagen med henblik på vurdering af, om betingelserne for modtagelse af tilskud til den private pasningsordning fortsat er opfyldte.